Artikelen door Sonny Monster

Werkvoorbereider koel- en klimaattechniek

Functieprofiel Een Werkvoorbereider zorgt voor de gehele planning van de verkregen projecten en faciliteert in alle benodigde zaken voor aanvang van het werk te organiseren. Je bepaalt de tijdsbesteding voor de uitvoering van projecten en bent verantwoordelijk voor het inschatten en bestellen van de benodigde materialen. Tevens bereken je het aantal manuren en zorgt voor […]

Project Engineer

Als Project Engineer ben je verantwoordelijk voor de technisch financiële inhoud van de offertes en het verzamelen van de daartoe benodigde gegevens en inzichten. Tijdens de uitvoering van een project assisteert de Project Engineer de Project Manager met alle voorkomende werkzaamheden, vanuit kantoor of op locatie. Je komt te werken in een bedrijf dat chemische […]

Gezagsverhouding in het kader van ZZP’ers

Beoordeling gezagsverhouding 1 Relevante elementen bij beoordeling gezagsverhouding In deze paragraaf gaan we in op elementen die relevant zijn voor de beoordeling van de gezagsverhouding. We geven zo goed mogelijk inzicht in hoeverre een element bijdraagt aan de vaststelling dat er sprake is van een gezagsverhouding. We gaan achtereenvolgens in op de volgende elementen: leiding […]

Via NOS: UWV waarschuwt voor nog krappere arbeidsmarkt in 2018

Door de groeiende economie zal de krapte op de arbeidsmarkt volgend jaar alleen maar toenemen. En daardoor zullen er steeds meer zogenoemde krapte-beroepen ontstaan. Dat verwacht het UWV. “Het lijstje van beroepen met moeilijk vervulbare vacatures neemt met de maand toe”, zegt Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie van het UWV. Nu al is er in verschillende […]

Wet DBA op de schop: introductie opdrachtgeversverklaring

Kabinet Rutte III gaat sleutelen aan de Wet DBA. De huidige regels zorgen voor veel onrust onder zelfstandigen en opdrachtgevers, met tot gevolg dat opdrachtgevers huiverig worden zelfstandigen in te huren. De modelovereenkomsten lijken vervangen te gaan worden door een ‘opdrachtgeversverklaring’, waarin de arbeidsrelatie tussen beide partijen wordt vastgelegd. Opdrachtgevers kunnen deze verklaring verkrijgen door […]