Gezagsverhouding in het kader van ZZP’ers

Beoordeling gezagsverhouding

1 Relevante elementen bij beoordeling gezagsverhouding

In deze paragraaf gaan we in op elementen die relevant zijn voor de beoordeling van de gezagsverhouding. We geven zo goed mogelijk inzicht in hoeverre een element bijdraagt aan de vaststelling dat er sprake is van een gezagsverhouding. We gaan achtereenvolgens in op de volgende elementen:

  • leiding en toezicht
  • vergelijkbaarheid personeel
  • werktijden, locatie, materialen, hulpmiddelen en gereedschappen
  • manier waarop de werkende naar buiten treedt
  • overige relevante aspecten

1.1 Leiding en toezicht

Hierbij wordt gekeken naar de invloed die de opdrachtgever heeft op de manier waarop de werkende de werkzaamheden uitvoert. Een gezagsverhouding ligt voor de hand als de opdrachtgever bij de werkzaamheden opdrachten en aanwijzingen kan geven die de werkende moet opvolgen en die verder gaan dan het bepalen van het doel van de opdracht. Het gaat bijvoorbeeld om instructies hoe het werk moet worden uitgevoerd en niet alleen over wat opgeleverd moet worden. Of de opdrachtgever daadwerkelijk opdrachten en aanwijzingen geeft is niet doorslaggevend. Het gaat erom dat de opdrachtgever het recht heeft om die opdrachten en aanwijzingen te geven. Ook als de opdrachtgever in verband met de eenvoud van het werk (bijvoorbeeld koek inpakken of aardbeien plukken) of de bekwaamheden van de werkende (een ervaren jurist) nauwelijks opdrachten en aanwijzingen geeft, kan er toch sprake zijn van een gezagsverhouding. In hoeverre de opdrachtgever instructies kan geven, hangt ook af van de aard van de opdracht. Als er sprake is van een resultaatsverplichting, dan kan dat een aanwijzing zijn dat de werkende de vrijheid heeft om te bepalen hoe hij dit resultaat bereikt. Hoe concreter het resultaat en de duur van de opdracht zijn beschreven, hoe aannemelijker het is dat de werkende buiten gezag werkt.

 

Wil je de gehele definitie bekijken? Klik op onderstaande link

Definititie gezag aanpassing-handboek-loonheffingen-gezagsverhouding per 2019

Via NOS: UWV waarschuwt voor nog krappere arbeidsmarkt in 2018


Door de groeiende economie zal de krapte op de arbeidsmarkt volgend jaar alleen maar toenemen. En daardoor zullen er steeds meer zogenoemde krapte-beroepen ontstaan. Dat verwacht het UWV. “Het lijstje van beroepen met moeilijk vervulbare vacatures neemt met de maand toe”, zegt Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie van het UWV.

Nu al is er in verschillende sectoren, zoals de bouw en techniek, sprake van een personeelstekort. Maar Witjes verwacht dat rond de zomer er een algemene krapte op de arbeidsmarkt zal zijn. “De verhouding tussen het aantal werkzoekenden en het aantal vacatures is dan zodanig dat je kan spreken van een krappe arbeidsmarkt. Werkgevers zullen dan steeds vaker creatieve oplossingen moeten bedenken om nog aan personeel te komen.”

Het volledige artikel lees je hier.

Wet DBA op de schop: introductie opdrachtgeversverklaring

Kabinet Rutte III gaat sleutelen aan de Wet DBA. De huidige regels zorgen voor veel onrust onder zelfstandigen en opdrachtgevers, met tot gevolg dat opdrachtgevers huiverig worden zelfstandigen in te huren.

De modelovereenkomsten lijken vervangen te gaan worden door een ‘opdrachtgeversverklaring’, waarin de arbeidsrelatie tussen beide partijen wordt vastgelegd. Opdrachtgevers kunnen deze verklaring verkrijgen door het beantwoorden van vragen over de arbeidsrelatie in een webmodule. Uit welke criteria de toets bestaat is nog niet bekend. Wel is aangegeven dat het begrip ‘gezagsverhouding’ in de wet wordt verduidelijkt, zodat bedrijven zekerheid hebben dat iemand die ze inhuren ook echt als zelfstandige wordt gezien.

De markt krijgt de tijd om aan de nieuwe regels te wennen. In het eerste jaar na invoering zal de Belastingdienst terughoudend zijn met controles en niet meteen boetes uitdelen.

 

Bron; wetdba.headfirst.nl